SI

SI oo laga soo gaabiyey kalmad Fransiis ah (Le Système international d'unités) waa nidaamka la iskugu geeyo dhamaan halbeegyada taas oo loo yaqaano Nidaamka Caalamiga ee Halbeega (The International System of Units [loo soo gaabiyo SI oo laga soo xigtay erayga Faransiiska ah: Le Système international d'unités)