Sidoo kale fiiri "Fungi"

Boqoshaa waa khudrad la cuno oo madaxiisa koofiyad u egtahay.