Bahal ama bahalnimo waa Is dhexgalka bayoolajiga, kaas oo ugaarsaduhu ku cunaayo ugaarta.

Polar bear (Ursus maritimus) with its prey.jpg