Bahal ama bahalnimo waa Is dhexgalka bayoolajiga, kaas oo ugaarsaduhu ku cunaayo ugaarta.