xogmooge waxaa af ingiriis lagu dhahaa innocent ama not guilty.