Xigsiinta fansaar ee bar kasta waa tirada xoodka ee bartaa