Xaqiiq waxaa af ingiriis lagu dhahaa „fact”.

Xaqiiqdu waa wax run ah.

Markhaatiyaasha Yehowah waxay horumariyaan runta iyagoo xaqiijinaya xaqiiqooyinka.

LinkiyoEdit