Sanduuqyada Isticmaalaha waa tusmo qeexeeysa wikipedia yahanada ku jira bogaggooda gaarka ah si loo qeexo ujeedooyonkooda.

Tusmooyinka wax ka badal

Tani waa mid ka mid ah tusaalooyinka sanduuqyada isticmaalaha eeg Category:Userboxes Dheeraad ku saabsan tusmooyinka.

Kuudkaan soo socda qor: Sida uu noqonayo
{{Isticmaale Soomaaliweyn}}
Gudagalahaan Waa Federaal diid!


{{Isticmaale: Soomaali}}
  Isticmaalahan waa Soomaali
{{Sanduuqa Isticmaalada}}
id info

Wadajirka tusmooyinka wax ka badal

Si aad wadajir uga dhigto qaabkaan sameey {{userboxtop}} kadib dhig Template ka wada kulmiya {{userboxbottom}}

  Gudagalahaan wuxuu jacelyahay midnimada Sommaaliya.
Gudagalahaan Waa Federaal diid!

Tusaalaha adeegsiga wax ka badal

{{userboxtop}}
{{Isticmaale Midnimo}}
{{Isticmaale Soomaaliweyn}}
{{userboxbottom}}

Si aad usmaysi sanduuqyada cusub wax ka badal

Si aad u samayso tusmada {{User}} Sidaan:

Kuud Natiijada
{{User
 |Template name    = Isticmaale
 |Text       = Isticmaalahaan waa nin.
 |The font size of the text   = 14
 |Text color    = #b2c6f7
 |Image      = [[file:Blue male symbol.svg|48px]]
 |The background color of the text  = #ffffff
 |The background color of the image = #dddddd
 |The font size of the image  = 14
 |Border Color    = #999999
}}
  Isticmaalahaan waa nin.


Ama samay dhigista {{Userbox}} Qaabkaan:

Code Natiijada
{{User
 |border-c = #000
 |border-s = 1
 |id-c   = #fff
 |id-s   = 12
 |id-fc  = #000
 |info-c  = #039
 |info-s  = 8
 |info-fc = #fff
 |id    = Bidixda
 |info   = Qoraalka
}}
Bidixda Qoraalka


id info