Help:IPA for English

(Waxaa laga soo toosiyay Wikipedia:Pronunciation respelling key)

Qaabka dhawaaqitaanka ereyada ee luuqada Ingiriiska.