Ubax waxoo aad uuga baxaa geedaha, weena kala duwanyihiin, qaar waxaa jiro oo ubax dhalo marka ee Miro ka soo baxaayaan. Ubaxa waxaa lagu yaqaanaa carafta iyo kalarada oo leeyahay.

Ubax