tuumin waxaa af ingiriis lagu dhahaa collectivism.