Tibix xisaab ahaan waa qiimo Doorsoome iyo Wehliye, tibix xisaabeedyadaan 5,x,3x,3y waxaa la yiraahdaa haltibixyo. Haltibixu waxa uu had iyo jeer ka koobanyahay tiro kaliya sida 5, doorsoome sida X, ama taranta labadooda sida 3x. Waxa kale uu noqon karaa taran doorsoomeyaal (x.a). Haltibix ama wadarta dhowr haltibix waxaa la yiraahdaa tibxaale. Sida 3x+7 waa tibxaale ka kooban laba tibix xisaabeed. waxaana la yiraahdaa laba tibixle.

Tusaale

b) a, 11a iyo -5a wehliyeyaasha tibxuhu waa ay kala duwan yihiin kuwaas oo kala ah 1, 11 iyo -5 laakiin doorsoomeyaashu waa isku mid, haddaba tibxuhu waa isku'eg yihiin.

t) 4x, 3b, 2x wehliyeyaasha tibxaha iyo doorsoomeyaasha waa ay kala duwanyihiin haddaba waxaan oran karnaa tibxuhu iskuma eka.

j) 3p, 60p, -7p wehliyeyaasha tibxuhu waa ay kala duwanyihiin kuwaas oo kala ah 3, 60 iyo -7; laakiin doorsoomeyaashu waa isku mid haddaba tibxuhu waa isku'egyhiin.

Tibxaha isu'eg waa tibxaha doorsoomaeyaashoodu isku midka yihiin.

Isugeynta tibxaha isu'eg wax ka badal

Marka aad isugeyneyso tibxaha isu'eg oo ay summadahoodu kala duwanyihiin waxaa la raacayaa tilaabooyinkaan soo socda.

1) marka hore isugee weliyeyaasha togan.

2) isugee wehliyeyaasha taban.

3) kala goo labada wadar, jawaabta raaci wadarta weyn summaddeeda.

4) raaci doorsoomaha ay wadaagaan.

Tuslaaleha koowaad

Tusaale Furfuris
isugee 8x+(-6x)+(-4x)+5x+(-5x)
8x, -6x, -4x, 5x iyo -5x = 8x + 5x - 6x - 4x - 5x
= 13x - 15x
= -2x

Tusaaleha labaad

Tusaale Furfuris
isugee 6a - 4b, 5a + 7b, - 6a + 5b 6a-4b (6a-4b) + (5a + 7b) + (-5a+5b)
5a +7b = 6a - 4b + 5a + 7b - 6a +5b
-6a + 5b = 6a + 5a - 6a - 4b +7b + 5b
5a + 8b = 5a + 8b