Christopher George Latore Wallace (Brooklyn, New York City, 21 maayo 1972Los Angeles, 9 maarso 1997) ama The Notorious B.I.G. wuxu ahay fanaan oo heeso Rap qaade jire.

The Notorious B.I.G.