Taabici waxaa loo yaqaanaa kuwii cilmiga ka qaadeen saxaabada.