Socod waa habka lugaha marku qofka rabo inuu meel aado.