Shakhsiyadda

Shakhsiyadda (ingiriis: personality) waa farqiga iyo kala duwansho dinaca xusuusta, cadooyinka, siyaabo qf u dhaqmo iyo xirfadaha.