Saamaynta

saamaynta waxaa af ingiriis lagu dhahaa affect