Raaciyaal

raaciyaal ama Dabasocoyaal waa qaybgalka dadka oo qabitaankooda ka tirsantahay dad kale oo shakhsi gooni lahayn.