qalqaal waxaa af ingiriis lagu dhahaa arrange ama organize