Qalin Qori

Qalin Qori waa qalab qoritaan iyo sawirid loo isticmaalo,