Qalin

Qalab loo adeegsado wax qoridda

Qalin waa shey loo adeegsado qorida gaar ahaan ku qorida warqad,

File:Qalin.jpg
Qali biire