qaati waa erey micneheeda ah annoyance; qofka dareenkaas dareemo na waa qaatiyahan.