Siimow osmosis waa dhaqdhaqaaqa molekuleyaasha Biyaha ama diffusionka biyaha galaayo meel yar oo ka mid ah xubin kana mid noqonaayo meel kale oo dhaqdhaqaaq isku taxluujin badan ka jirto.