Niikotiin

Niikotiin (Nicotine) waa shay Kimikal ah oo sun ah waxaa laga helaa dhamaan waxyabaha Tobakada ha

Niikotiin