Nacas waa kalimad oo tilmaamaa qofka aqoondarro ah.