Nabi Yuunus C.S.

Nabi Yuunus C.S. waa mid ka mid ah nabiyada Alle,