Nabi Yaxye C.S.

Nabi Yaxye C.S. waa nabi ka mid ah nabiyada Waxaana dilay qowm kii loogu tala galay inuu gaadhsiiyo Diinta alle.

Markuu Yooxaana Ciise baabtiisay Yehowah qudhiisa baa u maragfuray. Ilaahay ruuxiisa quduuska ah buu Nabi Ciise ku soo dejiyay oo Masiixii buu noqday. Masiixii la sii ballanqaaday wuu yimid.