Nabi Yacquub C.S.

Nabi Yacquub C.S. waa mid ka mid ah nabiyada Alle,