Nabi Daa'uud C.S.

Nabi Daa'uud C.S. waa mid ka mid ah nabiyada Alle,