Mulxidiinimo (ingiriis: atheism) waa diidnimada uu qofka uu haysto jiritaanka eebe.