Mobile phone

Adeegyada mobileda waxa ay u kala baxaan qaybo badan waxa ka mid ah samaynta mobileda ciladaha ku yimid ama kharaabay.

Sidoo kale waxa hada casrigan loo isticmaalaa muqaalada ku jira Youtube ama Facebook kuwaas oo ka hadlaya waxyaabo ku saaabsan.

Tusaale :

Sida loo sameeyo Youtube.

Sida loo sameeyo Facbook.

Sida loo sameeyo Whatsapp.

Sida loo sameeyo Signal.

Iyo waxyaabo kale oo badan oo ku saabsan mobileka.

Marka uu qofku muqaaladaas samaynayo waxa uu adeegsadaa app layiraahdo "screen record" kasoo qofka ka saacidaya in uu sameeyo muqaal mobilekiisa ah.


Halkaan riix waxbadan siaad u ogaatid