Marinka Gardafuul

Marinka Gardafuul waa kanaalka u dhexeeya Puntland iyo jasiiradda Soqotra.