March of the Volunteers


Af somali Kac oo madax addeeca isaga. Iyada oo jidhka iyo dhiiggeena, aan dhisno Wall Street cusub! Maadaama ay Shiinuhu wajahayaan dhibaatada ugu weyn Mid kasta oo ka mid ah wicitaanka degdegga ah ee ficilka ayaa soo baxaya. Sare! Sare! Sare! Malaayiin kaliya hal wadnaha Iska ilaali dabka! Maarso on March! Iska ilaali dabka! Maarso on March! Maarso on March! Maarso, kaalay!

Af carabi

!ٿِلَىْ! بُيُوًا ظْ نُلِ دْ ژٍمٌ !بَا وَعمٌ دْ سُؤژِوْ، جُچعْ وَعمٌ سٍ دْ چْاچعْ .جوْخُوَ مٍظُ دَوْ لْ ظِوُ وِسِيًا دْ شِخِوْ .مِؤقْ ژٍ بُوٍپْجْ فَاچُ ظِوُخِوْ دْ خِوْشٍْ !ٿِلَىْ! ٿِلَىْ! ٿِلَىْ ،وَعمٌ وًاجوْ ءِسٍ !مَوْجْ دِژٍ دْ پَوْخُوَع، ٿِيًادٍ !مَوْجْ دِژٍ دْ پَوْخُوَع، ٿِيًادٍ !ٿِيًادٍ! ٿِيًادٍ! دٍ