Maldahnaan

Maldahnaan waxaa af ingiriis lagu dhahaa „idiom”.