Madonna Ciccone (Bay City, Michigan, 29 agoosto 1958), waa fanaanad oo Maraykan ah.

Madonna