maaweel ama maaweelis waxaa af ingiriis lagu dhahaa indulgence.