Luqadaha Omotik

Luqadaha Omotik waa luqado ka mid ah Afroasiyaatik, waxaana looga hadlo koonfur galbeed ee dalka Itoobiya.