Luqada Masaarida

Luqada Masaarida waa luqad looga hadlo dalka masar, waxeyna ka midtahay Luqadaha Afroasiyaatik.