List of numbers

(Waxaa laga soo toosiyay Liiska Lambarada)