Open main menu
Laf

Lafaha wa qeybo ku yaal insaanka iyo xayawaanaha.