Lafaha wa qeybo ku yaal insaanka iyo xayawaanaha.

Laf