Laad cirif

laad cirif waxaa af ingiriis lagu dhahaa corner kick.