Horumarinta ama kobcin dhaqaale waa waxyaabaha ku lug wixii wanaagaya nolasha insaanka. Bilowga, waa habka ee dadka khayraad oo isticmaali leheen, inkastoo khayraadka marin noqonin. Marka labaad waa macno u dhigma dhaqaalo. Sidan, cabbirka dhaqaalaha shaqsiga, qoyska ama quruunka aynu eegeyna, adhoo qiimaha badeeco fiirinaya aad horumarinta oo qiyaasi kartaa. Maqaalka 25aad Baaqa Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha, wuxuu u arka xaq horumarinta. Culimada horumarinta wexey xisaabiyaan dadka heerka caafimaadka, waxbarashada, dhererka nolosha, qorista, iyo mushaarka.

Horumarinta dalalka