Khatar AF ENGLISH (DANGER) Af carabi (خطر) khatartu waa suurtogalnimada inay wa xun dhici karto.

Calaamad khatar.