Khamri waa wax ee gaalada cabaan. Qamriga xaaraan oo kayahay dadka muslimiinta ah. Khamriga dadka woo wareeriyaa.

Khamro

Dembi ma ahan in si qiyaasan khamriga loo cabo. Hadduu qof khamri iska badiyo, reerkiisa way u xun tahay. Cabidda badan iyo sakhraannimada Ilaahay aad buu uga xumaadaa.​