Karaahiyo

karaahiyo waa wax ay dadka ka gabbadaan.