Kacsi

dareen yimaada xilliyada galmada

Kacsi (ingiriis: libido ama sexual arousal) waa dareen naasley helaan waqtiga ey rabaan galmo. Ragga, galmo diyaar markay u yihiin, guskooda ba kor u kaca. Dumarka, galmo diyaar markay u yihiin, siilkooda baa dareere ka yimaada.

Farqiga naagta kacsan
Farqiga ninka kacsan