Jinsiga saddexaad

Jinsiga saddexaad (ingiriis intersex) waxa weeyaan cudurka qofka xubnaha jidhka leh kuwaa nimanka iyo kuwa naagaha