Iniin wa qaybo ku yaala dhirta iyo beerid. Wa qaybo loo talagalay dhalid.