IMF

lacagata dunida, shire heeshika.

Waddnamaha Tiro IMF % wax ka badal

Maraykanka wax ka badal

Bari Asia wax ka badal

Yurub wax ka badal

Afrika wax ka badal
————-——————————— ________________

————-——————————— ________________

————-——————————— _________________

Asia wax ka badal

  Qatar 0.15%

Koofur Maraykanka wax ka badal

warka wax ka badal

Sido Kale fiiri wax ka badal