Hurdo ama seexasho Berber Lugdaha Saheh (ingiriis sleep) wa xaalad iyo shardi dadka iyo xayawaanaha ku dhaca waqtiga nasashada. Qofka hurdo ma soo jeedo.

Hurdo