Hanti maguurto

Hantida maguurtada ah waa dhulka, Beeraha iyo Guryaha.